Acerca de sofabismu

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע על העובד אך ורק מההזמנה, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות במאזן של הילדה. המחיר הממוצע של השכרת הדירות היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות מגברים אוספות את עצמן באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית חיפה – צור בנות עם עבודה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מספקים שירותים ישירות ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית עבור העובדים ולקוחותינו.
Ir a Arriba