Acerca de haycroftedi

מערכת גארבון של פרמיות עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי במרכז – הפוך את הבנות לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחות מעוניינים להעניק לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. גישה זו היא שנותנת את הכוח להקים שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של יום היום לבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Ir a Arriba