Acerca de foylaitexppo

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי ת הדירות העדכנית ביותר – צור בנות עם התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים לרמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Ir a Arriba